Spring til indhold

Borgerrådgivning

Borgerrådgiveren er til for dig som borger i Holbæk Kommune. Vi kan rådgive og vejlede dig i sager mellem dig og kommunen.

Borgerrådgiveren kan hjælpe dig med følgende opgaver

 • Vejlede dig  i forståelse af information og afgørelser fra Holbæk kommune
 • Rådgive dig om juridiske rettigheder og eventuelle yderligere klagemuligheder
 • Rådgive og vejlede dig om yderligere tiltag, når sager er gået i hårknude samt sikre en fortsat dialog mellem dig og Holbæk kommune
 • Informere og rådgive om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage
 • Hjælpe med at klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden mv.
 • Uddybe og forklare indholdet i Holbæk kommunes serviceniveauer, kvalitetsstandarder, svartider og lign.
 • Henvise og formidle kontakt til rette afdeling og medarbejder i Holbæk kommune

Bisidder

Borgerrådgiveren kan deltage som bisidder. Det betyder, at han:

 • sammen med dig kan deltage ved en samtale, du er utryg ved
 • kan hjælpe dig med at forberede dig til samtalen
 • kan hjælpe dig med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen

Du kan ikke få hjælp vedr.

 • problemstillinger, der ikke vedrører Holbæk Kommune. 
 • personaleforhold
 • forældremyndighed,  bodeling og skilsmisse
 • nabokonflikter

Kontoret er åbent for personlige henvendelser. Hvis du er dårligt gående eller har svært ved at komme ind til vores kontor, kan det aftales, at møde holdes hjemme hos dig. Der er, efter aftale, mulighed for benyttelse af handicapvenlig elevator.

Om Borgerrådgiver

Borgerrådgiveren er ansat direkte af Holbæk Kommunalbestyrelse og er derfor adskilt fra kommunens administration.

Mere rådgivning

I de tilfælde hvor Holbæk Kommunes borgerrådgiver ikke kan hjælpe dig, henviser vi dig til andre rådgivere.

Retningslinjer for sagsbehandling

Her kan du finde diverse vejledninger og retningslinjer for god sagsbehandling og forvaltningsskik

Borgerrådgivningens brugerundersøgelser

Her kan du se brugerundersøgelser udarbejdet for Borgerrådgivningen.

Årsberetninger

Her findes alle kvartalsrapporter samt årsberetninger som Borgerrådgivningen har haft forelagt Kommunalbestyrelsen.


Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Lis Møller

Kontakt og åbningstider

Det Gamle Rådhus, Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk

 

Ring på tlf. 72 36 55 87 for at bestille tid for samtale hos Per Timm eller Lis Møller.

 

Skriv sikkert til borgerrådgivning

 

Åbningstider
Mandag 10.00-14.00 

Tirsdag  10.00-14.00

Onsdag  10.00-14.00

Torsdag 10.00-16.00

Fredag   10.00-13.00

 

Borgerrådgivningen har i 2019 lukket:

 

 • Onsdag den 1. maj - lukket fra kl. 12.00
 • Fredag den 17. maj: Store bededag
 • Fredag den 31. maj (dagen efter Kristi Himmelfartsdag)
 • Onsdag den 5. juni: Grundlovsdag - lukket fra kl. 12.00
 • Mandag den 10. juni: 2. pinsedag
 • Mandag den 23. december til og med onsdag den 1. januar 2020

OBS